Phicap is verheugd de Stad Brussel te hebben bijgestaan bij de realisatie van haar nieuw administratief centrum “Brucity” | Phicap

Phicap is verheugd de Stad Brussel te hebben bijgestaan bij de realisatie van haar nieuw administratief centrum “Brucity”

Phicap Phicap is verheugd de Stad Brussel te hebben bijgestaan bij de realisatie van haar nieuw administratief centrum “Brucity”

Phicap is verheugd de Stad Brussel te hebben bijgestaan bij de realisatie van haar nieuw administratief centrum “Brucity”

 

Onze opdracht vond plaats gedurende het hele project, zowel tijdens de studiefase als tijdens de uitvoeringsfase.

Met in het bijzonder de analyses van de bestekken, haalbaarheidsstudies, ramingen en planningen. Evenals de voorlopige oplevering van het project !

Bedankt voor het vertrouwen van de Stad Brussel !