PHICAP PROJECT neemt de activiteiten van RPhi Management over en versterkt zo zijn aanwezigheid in de onderwijssector ! | Phicap

PHICAP PROJECT neemt de activiteiten van RPhi Management over en versterkt zo zijn aanwezigheid in de onderwijssector !

Phicap PHICAP PROJECT neemt de activiteiten van RPhi Management over en versterkt zo zijn aanwezigheid in de onderwijssector !

Phicap Group maakt bekend dat ze via haar dochteronderneming Phicap Project met succes de activiteiten en commerciële overeenkomsten van RPhi Management heeft overgenomen. Deze strategische transactie versterkt de knowhow van Phicap Group in de onderwijssector en bevestigt de onestopshoppositie van de groep, zowel binnen de diensten inzake vastgoedbeheer als in de diverse categorieën van collectieve voorzieningen.

De overgenomen contracten in de onderwijssector hebben betrekking op projecten met een totale waarde van meer dan 40 miljoen euro, die in de periode van 2024 tot 2027 zullen worden uitgevoerd. Dit is meer dan een gewone overname. RPhi Management en Phicap Project hebben overeenstemming bereikt over een partnerschap en zullen samen instaan voor de overdracht van de dossiers en het sourcen van nieuwe opportuniteiten in deze sector.

Met deze overname kan Phicap Project zijn portfolio uitbreiden, met bijzondere aandacht voor projecten rond energierenovatie en de bouw van nieuwe scholen, in het bijzonder in het gesubsidieerd vrij katholiek onderwijs. Deze projecten omvatten kleuter-, lagere en middelbare scholen. Ze benadrukken het engagement van de groep om de onderwijsinfrastructuur in België te verbeteren, en maken duidelijk dat de teams erg goed vertrouwd zijn met de eisen van subsidieplannen zoals het Gewestelijk Herstelplan of het bijzonder investeringsplan (Plan d’Investissement Exceptionnel) van de FWB.

Deze projecten vullen de vele recente of lopende projecten van Phicap Project in de onderwijssector aan. Voorbeelden zijn de school in de nieuwe wijk Klein Eiland – City Gate II in Anderlecht, met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij BGHM, het scholencomplex Oude Dokken voor Sogent in Gent, het project ATIS-Solbosch voor de Université Libre de Bruxelles (ULB), en de renovatie van de bibliotheek van de universiteit van Namen.

Michael GOLDBERG, oprichter en CEO van Phicap Group, spreekt zijn tevredenheid uit: “Ik vind het fantastisch dat we een akkoord hebben bereikt met Philippe Rassart. We delen dezelfde waarden, en met de teams van Phicap Project kunnen we zijn klanten geruststellen dat zijn projecten ook in de toekomst professioneel zullen worden beheerd. Enkele maanden geleden vierden wij ons 10-jarig bestaan. Ik sprak toen de wens uit om leiding te blijven geven aan een geïntegreerde, moderne en toekomstgerichte onderneming. Dat is nu meer dan ooit het geval.”

Etienne BRUANT, Directeur van Phicap Project, voegt hieraan toe: “We zijn blij om onze knowhow in de onderwijssector te verdiepen, nieuwe klanten te begeleiden en bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van schoolgebouwen voor honderden Belgische scholieren en studenten. Philippe Rassart bouwde in dit domein een aanzienlijke expertise op en we zijn trots dat we die kunnen behouden en ontwikkelen.”

Philippe RASSART, CEO van RPhi Management, bevestigt deze gemeenschappelijke visie: “Ik had geen betere bondgenoot dan Phicap Group kunnen vinden om de lopende projecten voort te zetten. Wij delen dezelfde visie en Phicap Project hoeft zijn expertise in projectbegeleiding, met name inzake schoolgebouwen, allang niet meer te bewijzen.”