Phicap Project

Expertise Beheer van projecten

Van ontwerp tot oplevering

Phicap Project verleent bijstand en advies aan openbare en private bouwheren bij de voorbereiding, het beheer en de organisatie van bouw-, herstructurerings- en renovatieprojecten - van concept tot oplevering. In een streven naar voortdurende verbetering en uitmuntendheid is de afdeling ISO 9001 gecertificeerd.

Phicap Programmering/haalbaarheidsstudie

Programmering/haalbaarheidsstudie

Doelstellingen omvormen tot realiteit

Wij hebben een methode ontwikkeld om u stap voor stap te begeleiden bij de programmering van uw vastgoedproject en de controle van de technische en financiële haalbaarheid ervan. Wij bereiden alle elementen voor die nodig zijn om de behoeften en doelstellingen van de opdrachtgever te vertalen in functionele organisatie, oppervlaktes, budgetten en technische programmering voor architecten en ingenieurs.

Phicap Bijstand voor de aanbesteding/het projectbeheer

Bijstand voor de aanbesteding/het projectbeheer

Steen voor steen

Wij kunnen de bouwheren bijstaan gedurende het hele vastgoedproject, vanaf de programmeringsfase tot de oplevering van het gebouw, zowel in het kader van openbare aanbestedingsprocedures als volgens de voorwaarden op de privémarkt. Wij leiden de samenstelling van het team van architecten, ingenieurs en alle deskundigen die nodig zijn voor het welslagen van het project. Dankzij onze ervaring in het opvolgen van stedenbouwkundige en milieuvergunningsprocedures en bouwvergunningen kunnen wij u ook in alle stadia begeleiden (controle van het dossier, openbaar onderzoek, enz.). Wij begeleiden u tijdens de hele bouwfase, vanaf de voorbereiding van de aanbestedingsdocumenten tot de follow-up van de opheffing van het voorbehoud.

Wij hebben expertise opgebouwd in het gebruik van digitale instrumenten, waaronder:

– BIM Management
– Beheer van het platform voor documentenbeheer
– Software voor de opvolging van opmerkingen en voorbehouden
– Opmaak van verslagen voor de bouwheer

In elke fase van het project zorgen we ervoor dat de terugkoppeling van het vastgoedteam van Phicap Group op het vlak van beheer en onderhoud wordt geïntegreerd.

Phicap Kostenbeheer

Kostenbeheer

Wij beheersen de methodes voor de raming van de ontwikkelings- en bouwkosten van vastgoedprojecten met het oog op de uitvoering van taken van cost surveyor. We kunnen ook de onderhouds- en werkingskosten van gebouwen ramen dankzij de terugkoppeling van het Property-team van Phicap Group.

Phicap Due diligence

Due diligence

Technisch advies

Het team kan het volledige technische due diligence-proces tijdens de aankoopfase van het onroerend goed beheren. Dit verschaft investeerders alle informatie en kennis die zij nodig hebben voordat zij een onroerend goed aankopen. Dankzij de transversale competenties met de Property- en Investment teams van Phicap Group, en met onze externe juridische partners, kunnen wij volledige due diligence-verslagen afleveren.

Phicap Marketingondersteuning

Marketingondersteuning

Het perfecte product

Om het perfecte vastgoedproduct te creëren, zetten wij de meest geschikte strategie op en bepalen wij de nodige marketinginstrumenten. Wij coördineren zowel de administratieve als de technische documenten die nodig zijn voor de verkoop, alsook de online- en offlinepromotiecampagnes. Wij kunnen de eigenaars ook bijstaan in de opvolging van de keuzes van de kopers in residentiële projecten.

Phicap Kant-en-klare overnameondersteuning

Kant-en-klare overnameondersteuning

Goede communicatie tussen investeerders en belanghebbenden

Wij helpen vastgoedinvesteerders, zowel openbare als private, om vastgoed te verwerven in een toekomstige staat van voltooiing (turnkeyprojecten). Wij vertegenwoordigen hen tijdens het hele ontwikkelingsproces en houden toezicht op de kwaliteit, de financiële aspecten en de planning.

Phicap Beheer van contracten

Beheer van contracten

Door onze ervaring met het toezicht op openbare en particuliere projecten beschikken wij over een grote kennis op het gebied van de voorbereiding en het beheer van contracten. Wij zijn in staat de bouwheren bij te staan tijdens de contractonderhandelingen met projectontwikkelaars, hoofdaannemers en aannemers.

Phicap Project
Wij combineren de vaardigheden van onze deskundigen met onze vastberadenheid om de doelstellingen van onze cliënten en investeerders te verwezenlijken.
Zij schenken ons hun vertrouwen
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap Europees Parlement

Europees Parlement

View Project
Phicap CHIREC – Delta

CHIREC – Delta

View Project