Phicap ULiège
Phicap ULiège

ULiège

Luik, België

Lees de case study
Project :
  • Herstructurering van universiteitsgebouwen
Oppervlak :
  • 22.900m2
Opdracht :
  • Programmering

Project

Herstructureringsproject van de gebouwen B31-B32-B33 van de Universiteit van Luik. Het bestaat uit de herbestemming van ruimtes die door HEC vrijgekomen waren, de implementatie van nieuwe manieren van werken en lesgeven (New Way Of Work / New Way Of Learning), de herstructurering van de diensten die aanwezig in de gebouwen B31, B32 en B33 zijn, evenals de repatriëring van Care Esprist en Labset naar de Universiteitssite.

Opdracht

  • Definitie van de zonering en de bezetting van de gebouwen
  • Bepaling van de eisen
  • Voorbereiding van het voorprogramma
  • Schatting van financiële middelen
  • Faseringsstudie – werk in bezet gebied